0908 711 112

AKO PRACUJEME

 • pracujeme na zmluvnom základe - sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre našeho klienta príležitosť na uzavretie nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu
 • ponúkame nehnuteľnosti, ktoré sme videli a preverili si ich skutočný stav a list vlastníctva
 • vykonávame sprostredkovateľskú činnosť len pre klienta ktorí prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, prenájmu, predaja
 • klient zaplatí províziu len vtedy ak jeho nehnuteľnosť úspešne predáme, prenajmeme
 •  klient neplatí nič vopred
 • MORICONI,s.r.o. nie je prenajímateľom ani majiteľom žiadnej s nami ponúkaných nehnuteľností a webová stránka www.112reality.sk je len kontaktné miesto pre tých ktorý hľadajú volnú nehnutelnosť a tých ktorý ponúkaju voľnu nehnuteľosť
 • výšku provízie pri predaji je dohodnutá s klientom dopredu 2,5% - 5% z konečnej kúpnej ceny pri kúpe/ pri predaji.
 • výška provízie pri prenájme pre realitnú kanceláriu je vo výške 1-mesačného nájmu
 • rezervácia prenájmu nehnuteľnosti sa realizuje  zaplatením rezervačného poplatku vo výške 1 mesačného nájomného. Po sprostredkovaní príležitosti nájmu sa z rezervačného poplatku stane provízia za sprostredkovanie nájmu, ktorú si MORICONI, s. r. o.zaúčtuje ako odmenu za sprostredkovanie príležitosti nájmu.
 • nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy v prípade nájmu, a v prípade predaja/kúpy nárok na odmenu realitnej kancelárii vzniká vkladom nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľnosti ktorú sprostredkovala na základe sprostredkovateľskej zmluvy alebo ústnej dohody, mailovej objednávky medzi realitnou kanceláriou a klientom /kupujúcim, predávajúcim/
 • úhrada provízie môže byť realizovaná hotovostne alebo bankovým prevodom na základe vystaveného daňového dokladu.
 • každý prenájom je vymedzený Nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom a obsah nájomnej zmluvy jej podpisom zodpovedajú výlučne zmluvné strany ktorými sú PRENAJÍMATEĽ a NÁJOMCA.
 • Každý predaj je vymezený Zmluvou o Budúcej zmluve a Kúpnou zmluvou,ktorá je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim. Zodpovednosť za obsah a uzatvorenie týchto zmlúv nesú iba KUPUJÚCI a PREDÁVAJÚCI
 • Spoločnosť MORICONI s. r. o. sa zúčastňuje na rokovaniach o nájomnej zmluve /kúpnej zmluve /iba ako nezávislý sprostredkovateľ nájmu nehnuteľnosti /kúpy nehnuteľnosti /. MORICONI, s. r. o. nenesie zodpovednosť za obsah zmluvy, jej uzavretie ani za plnenie zmluvy zmluvnými stranami. MORICONI, s. r. o.  tiež nenesie zodpovednosť  v sporoch, ktoré môžu prípadne na základe týchto zmlúv vzniknúť,nezodpovedá za škody ktoré nemohla predvídať ani nijako ovplyvniť.
 • vyhradzujeme si právo odmietnuť sprostredkovanie prenájmu  či predaja nám ponúknutých nehnuteľností.
 • tešíme sa s každého úspešne realizovaného či už prenájmu alebo predaja našich klientov.
 •  snažíme sa o to aby ste sa s dôverou na nás obrátili aj v budúcnosti.
 • ak ste bol spokojný budeme radi ak nás odporučíte
 • uvítame spoluprácu s realitnými kanceláriami, relokačnými agentúrami a serióznymi sprostredkovateľmi
Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2