0908 711 112

Cenník

Realitná kancelária MORICONI s r.o., IČO: 47395362, so sídlom Stredná 21, 900 28 Zálesie, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93857/B (ďalej len „Realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

V súlade so zákonom 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Realitná kancelária prijala tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie, vzťah Realitnej kancelárie a Klienta, práva a povinnosti Realitnej kancelárie a Klienta.

- výška provízie za sprostredkovanie predaja / kúpy nehnuteľnosti sa pohybuje od 3 % - 5 % percent z celkovej konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti

- v závislosti od náročnosti jednotlivého obchodu pri predaji / kúpe nehnuteľnosti sa konečná výška provízie stanoví na základe dohody medzi Realitnou kanceláriou a Klientom, ktorý si sprostredkovanie objednal

- výška provízie za prenájom nehnuteľnosti predstavuje výšku jedného mesačného nájmu pri prenájme na jeden rok

V provízii pri predaji/kúpe nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti :

 • vypracovanie budúcej kúpnej zmluvy a rezervačnej zmluvy

 • vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad

 • poplatky za overenie podpisu predávajúcich

 • správny poplatok na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- EUR

 • správny poplatok za zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností vo výške 266,- EUR len pri výhradnom sprostredkovaní nehnuteľnosti / v závislosti od dohody a typu  a zložitosti obchodu/

 • notárky poplatok za notársku úschovu kúpnej ceny len pri výhradnom sprostredkovaní / v závislosti od typu obchodu a dohody s klientom /

 • a samozrejme prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

V provízii pri prenájme nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné náklady a poplatky spojené s prenájmom :

 • vypracovanie nájomnej zmluvy

 • prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom

 • v prípade potreby úhrada poplatkov spojených s overením podpisu zmluvných strán

 • a samozrejme nafotenie, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

Doplnkové služby :

 • hypotekárny špecialista - bezplatne / analýza možností klienta a spracovanie jednotlivých ponúk od finančných inštitúcii, spracovanie podkladov hypotekárneho úveru

 • služby advokáta - individuálne podľa dohody s advokátom

 • znalec v obore stavebníctvo - individuálne - orientačne - ocenenie bytu / 130-170 EUR v závislosti od dohody so znalcom /, domu / 250 -300 EUR  závislosti od dohody so znalcom /

 • geodet, architekt, stavebný dozor, rozpočty, inžiniering...-individuálne

 • jazykové preklady a preklady kúpnych a nájomných... zmlúv - individuálne

 • zastupovanie klienta na úradoch /katastry 30 EUR / hod ak sa jedná o Bratislavu ak sú úrady mimo Bratislavy tak si Realitná kancelária započíta náklady súvisiace s dopravou

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2