0908 711 112

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

(Meno, priezvisko, adresa klienta - spotrebiteľa):

 

 

 

 

........................................................................................................................................

 

(Komu):

MORICONI, s.r.o.

Stredná 21

90028 Zálesie

 

 

Vec: Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

 

Týmto Vám oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili dňa .......................na poskytnutie tejto služby*:

 

sprostredkovanie uzavretia kúpnej/nájomnej* zmluvy na predaj/kúpu* nehnuteľnosti:

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

 

 

Dátum: ................................

 

 

-------------------------------------------------

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2